Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Opnieuw minder deeltijders die meer uren willen werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal van 2017 om 420 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is 10 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring. De overige deeltijders willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2016 waren er in het vierde kwartaal nog 469 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 49 duizend is afgenomen. Daarmee ligt hun aantal al 14 kwartalen op rij lager dan in het hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn
   Wil meer uren werken (x 1 000)
2013I504
2013II576
2013III586
2013IV607
2014I603
2014II591
2014III564
2014IV574
2015I588
2015II557
2015III547
2015IV559
2016I563
2016II524
2016III485
2016IV469
2017I486
2017II460
2017III445
2017IV420

Vooral minder vrouwelijke deeltijders die meer uren willen werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is het grootst bij vrouwen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het vierde kwartaal van 2017 met 42 duizend afgenomen. Ook op alle onderwijsniveaus en in alle leeftijdsgroepen nam het aantal deeltijders dat meer uren wil werken af.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 2017 (x 1 000)4e kwartaal 2016 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag93108
Middelbaar204219
Hoog120137
Leeftijd
15 tot 25 jaar98111
25 tot 35 jaar8797
35 tot 45 jaar6776
45 tot 55 jaar103117
55 tot 65 jaar6062
65 tot 75 jaar67
Geslacht
Mannen149156
Vrouwen271313