Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 4 procent zocht recent, maar is niet direct beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 153 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (4 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is 26 duizend groter dan in het vierde kwartaal van 2016. In de voorafgaande zeven kwartalen was hun aantal steeds lager dan hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Grootste stijging bij mannen

Het aantal mannen dat recent naar werk heeft gezocht maar niet direct beschikbaar is, is in een jaar tijd met 15 duizend toegenomen. In die periode kwamen er eveneens 10 duizend vrouwen bij. Verder steeg ook het aantal laagopgeleiden, middelbaar opgeleiden en jongeren tot 25 jaar.