Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 4 procent zocht recent, maar is niet direct beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 153 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (4 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is 26 duizend groter dan in het vierde kwartaal van 2016. In de voorafgaande zeven kwartalen was hun aantal steeds lager dan hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar (x 1 000)
   Recent gezocht, niet direct beschikbaar
2011I93
II117
III120
IV98
2012I92
II130
III111
IV113
2013I117
II165
III147
IV116
2014I117
II163
III161
IV132
2015I151
II166
III183
IV134
2016I145
II164
III165
IV127
2017I125
II163
III162
IV153

Grootste stijging bij mannen

Het aantal mannen dat recent naar werk heeft gezocht maar niet direct beschikbaar is, is in een jaar tijd met 15 duizend toegenomen. In die periode kwamen er eveneens 10 duizend vrouwen bij. Verder steeg ook het aantal laagopgeleiden, middelbaar opgeleiden en jongeren tot 25 jaar.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken (x 1 000)
 4e kwartaal 20174e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag4736
Middelbaar6755
Hoog3832
Leeftijd
15 tot 25 jaar3524
25 tot 35 jaar3026
35 tot 45 jaar2826
45 tot 55 jaar2622
55 tot 65 jaar2828
65 tot 75 jaar53
Geslacht
Mannen6853
Vrouwen8474