Inflatie in 2017 hoger dan in 2016

Volgens het prijzendashboard van het CBS was de inflatie in 2017 gemiddeld hoger dan in het jaar ervoor. Van de zestien prijsontwikkelingen die in het dashboard zijn opgenomen, geven er in 2017 vier veel inflatie aan. In 2016 waren dat er slechts twee. Voor zes prijsontwikkelingen geeft het dashboard in 2017 weinig inflatie aan. Dat waren er in 2016 nog negen. Dit meldt het CBS.

Inflatie: Prijsveranderingen per segment: jaargemiddelden

De prijsontwikkeling in een jaar krijgt het predicaat ‘veel inflatie’ als deze tot de hoogste drie jaargemiddelden behoort sinds 2006. Dat wordt aangegeven met rood. Er is sprake van weinig inflatie als de gemiddelde prijsontwikkeling in een jaar tot de drie laagste jaargemiddelden sinds 2006 behoort. Dit wordt aangegeven met blauw. Hoort de prijsontwikkeling niet tot de hoogste of laagste drie van de twaalf jaar dan heet de inflatie ‘gebruikelijk’, aangegeven met geel.

Vooral hogere prijsstijgingen bij de productie van goederen en diensten

Zes prijsontwikkelingen lagen in 2017 beduidend hoger dan het jaar ervoor. Drie lagen beduidend lager. Het sterkst liep de inflatie op bij de productie van goederen en diensten.
Drie van de vier prijsontwikkelingen voor de productie van goederen en diensten stonden in 2016 in het blauw en in 2017 op een hoger niveau. De prijsontwikkeling voor de invoer van industriële producten ging zelfs van een niveau van weinig naar een niveau van veel inflatie. Alleen de ontwikkeling van de lonen stond in beide jaren op een niveau dat gebruikelijk is voor de afgelopen twaalf jaar.

Veel sterkere prijsstijgingen AEX en invoer industriële producten

Op de kapitaalmarkt ging alleen de prijsontwikkeling van de AEX naar een hoger niveau dan een jaar eerder. De stijging van de AEX ging zelfs van blauw naar rood. De ontwikkeling van de goudprijs daalde daarentegen van een gebruikelijk lager dan gebruikelijk. Als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank kennen zowel de lange als de korte rente sinds 2014 weinig inflatie.

De prijzen voor bestaande koopwoningen lieten in 2016 en 2017 de hoogste stijgingen zien sinds 2006. De inflatie op dit terrein was in 2017 dus hoog, maar dat was deze in 2016 ook al. Ook de prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen was in 2017 hoger dan gebruikelijk, maar in dit geval was het inflatieniveau daarmee wel hoger dan in 2016. De prijsontwikkeling van in Nederland geproduceerde kapitaalgoederen ging daarentegen van gebruikelijk naar lager dan gebruikelijk.

De prijsontwikkelingen van consumentenproducten laten in 2017 een rustig beeld zien. Alleen de prijzen voor energie en brandstof stegen in 2017 aanzienlijk sneller dan in 2016, al was de stijging in 2017 niet meer dan gebruikelijk. De prijsontwikkeling voor industriële goederen exclusief energie zwakte daarentegen af. Gemiddeld was de inflatie van consumentenproducten in 2017 volgens de CPI wel iets hoger dan een jaar eerder. In 2016 was de stijging van de CPI de laagste van de afgelopen twaalf jaren.

Prijzendashboard toont meerdere aspecten van inflatie

Het CBS publiceert sinds 1 juni 2017 het prijzendashboard. Het doel daarvan is een breder beeld te geven van inflatie in Nederland. Voorheen werd de jaarverandering van de consumentenprijsindex (CPI) vaak gezien als de indicator voor de inflatie in Nederland. Dit doet echter onvoldoende recht aan het belang van inflatoire prijsontwikkelingen op andere markten dan die van consumentenbestedingen. De prijsontwikkelingen op bijvoorbeeld de huizenmarkt, financiële markten en op ‘markten’ waarmee producenten geconfronteerd worden, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de CPI wordt gegeven. Voor de gemiddelde consument is misschien de CPI het belangrijkst, maar voor huizen(ver)kopers, producenten of investeerders zijn andere indicatoren even belangrijk of zelfs relevanter. Het CBS zal het prijzendashboard de komende tijd verder ontwikkelen, in dialoog met de gebruikers. Uw reactie en suggesties zijn welkom: Consumentenprijzen@cbs.nl.