Prijzendashboard voor Nederland

Het CBS heeft het prijzendashboard ontwikkeld, een visualisatie die een overzicht biedt van de ontwikkeling van een breed scala van prijzen. Dit overzicht is breder dan consumentenprijsindex (CPI), waarmee de verandering van de consumentenprijzen wordt gemeten.

In dit rapport worden de theorie en methodiek van het prijzendashboard beschreven en enkele observaties van de stand van het dashboard begin 2017.