Wil niet meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, of wel meer willen werken maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Toename 135 duizend deeltijders die niet meer uren willen werken

De meeste personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, willen niet meer uren werken of zijn, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal ging het om 90 procent van de deeltijders, 3,9 miljoen mensen. Hun aantal is het afgelopen jaar met 135 duizend toegenomen. De overige deeltijders, 445 duizend, willen wel meer uren werken en zijn hiervoor direct beschikbaar.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn
 Wil niet meer uren werken
2013 I3,731
2013 II3,672
2013 III3,626
2013 IV3,629
2014 I3,558
2014 II3,594
2014 III3,606
2014 IV3,677
2015 I3,6
2015 II3,661
2015 III3,662
2015 IV3,637
2016 I3,638
2016 II3,712
2016 III3,763
2016 IV3,786
2017 I3,799
2017 II3,864
2017 III3,898

Vooral toename mannelijke deeltijders die niet meer uren willen werken

De grootste toename van het aantal mensen die in deeltijd werken en niet meer uren willen werken, is te zien bij mannen. Tussen de derde kwartalen van 2016 en 2017 nam hun aantal met 80 duizend toe. Ook kwamen er 55 duizend vrouwen bij die niet meer uren willen werken. Het aantal hoogopgeleide en middelbaar opgeleide deeltijders die niet meer uren willen werken steeg met respectievelijk 69 duizend en 63 duizend.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,9110,907
Middelbaar1,6831,62
Hoog1,2611,192
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,9330,9
25 tot 35 jaar0,6260,599
35 tot 45 jaar0,6890,678
45 tot 55 jaar0,8130,809
55 tot 65 jaar0,6710,632
65 tot 75 jaar0,1670,144
Geslacht
Mannen1,1521,072
Vrouwen2,7462,691

Bronnen

Relevante links