Wil niet meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, of wel meer willen werken maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Toename 135 duizend deeltijders die niet meer uren willen werken

De meeste personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, willen niet meer uren werken of zijn, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal ging het om 90 procent van de deeltijders, 3,9 miljoen mensen. Hun aantal is het afgelopen jaar met 135 duizend toegenomen. De overige deeltijders, 445 duizend, willen wel meer uren werken en zijn hiervoor direct beschikbaar.

Vooral toename mannelijke deeltijders die niet meer uren willen werken

De grootste toename van het aantal mensen die in deeltijd werken en niet meer uren willen werken, is te zien bij mannen. Tussen de derde kwartalen van 2016 en 2017 nam hun aantal met 80 duizend toe. Ook kwamen er 55 duizend vrouwen bij die niet meer uren willen werken. Het aantal hoogopgeleide en middelbaar opgeleide deeltijders die niet meer uren willen werken steeg met respectievelijk 69 duizend en 63 duizend.

Bronnen

Relevante links