Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Minder deeltijders willen meer uren werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het derde kwartaal van 2017 om 445 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is 10 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring. De overige deeltijders, 3,9 miljoen, willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2016 waren er in het derde kwartaal nog 485 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 40 duizend is afgenomen.

Minder vrouwelijke én mannelijke deeltijders willen meer uren werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is zowel terug te zien bij vrouwen als mannen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het derde kwartaal van 2017 elk met 20 duizend afgenomen. Op alle onderwijsniveaus nam het aantal deeltijders dat meer uren wil werken af. Van de verschillende leeftijdsgroepen nam het aantal mensen die meer uren willen werken het meest af onder 35- tot 45-jarigen.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag99108
Middelbaar215235
Hoog126137
Leeftijd
15 tot 25 jaar119123
25 tot 35 jaar89103
35 tot 45 jaar6078
45 tot 55 jaar113112
55 tot 65 jaar5964
65 tot 75 jaar55
Geslacht
Mannen161181
Vrouwen284304