Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Bijna 180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 177 duizend.

Meer deeltijders én meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het derde kwartaal van 2017 werkten er bijna 4,5 miljoen voltijd tegenover 4,2 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het derde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 53 procent, uit deeltijders. Het aantal deeltijders steeg met 94 duizend, het aantal voltijders met 84 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden
 Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011 I8,2323,892
2011 II8,2593,9
2011 III8,3013,904
2011 IV8,3273,955
2012 I8,2833,956
2012 II8,3273,982
2012 III8,3684,015
2012 IV8,3414,041
2013 I8,2594,038
2013 II8,2734,051
2013 III8,284,022
2013 IV8,2544,038
2014 I8,1463,963
2014 II8,193,997
2014 III8,2513,981
2014 IV8,274,043
2015 I8,2354,044
2015 II8,2964,062
2015 III8,3324,045
2015 IV8,3114,034
2016 I8,2874,043
2016 II8,3864,076
2016 III8,4614,088
2016 IV8,4784,098
2017 I8,4744,131
2017 II8,5534,149
2017 III8,6384,182

Vooral meer mannen werken in deeltijd

In vergelijking met een jaar eerder zijn vooral meer mannen deeltijd aan het werk. Tussen het derde kwartaal van 2016 en het derde kwartaal van 2017 nam hun aantal met 62 duizend toe. Verder kwamen er vooral hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden bij die deeltijd werken, respectievelijk +52 duizend en +46 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,9910,996
Middelbaar1,8471,801
Hoog1,2981,246
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,031,003
25 tot 35 jaar0,6740,659
35 tot 45 jaar0,720,727
45 tot 55 jaar0,8840,88
55 tot 65 jaar0,7050,67
65 tot 75 jaar0,1690,149
Geslacht
Mannen1,2311,169
Vrouwen2,952,919

Relevante links