Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 4 procent zocht recent, maar is niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 162 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (4 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is vrijwel gelijk aan het derde kwartaal van 2016 (165 duizend).

Grootste daling bij 25- tot 35-jarigen

Het aantal personen van 25 tot 35 jaar dat recent naar werk gezocht heeft maar niet direct beschikbaar is, is in een jaar tijd met 7 duizend afgenomen. Bij personen tussen de 35 en 55 jaar was er juist sprake van een lichte toename. Naar geslacht en onderwijsniveau waren de veranderingen geringer.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag5053
Middelbaar6565
Hoog4446
Leeftijd
15 tot 25 jaar3738
25 tot 35 jaar3542
35 tot 45 jaar3025
45 tot 55 jaar3327
55 tot 65 jaar2426
65 tot 75 jaar36
Geslacht
Mannen7272
Vrouwen9093

Relevante links