Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Minder deeltijders willen meer uren werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het tweede kwartaal van 2017 om 460 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is 11 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring. De overige deeltijders, bijna 3,9 miljoen, willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2016 waren er in het tweede kwartaal nog 524 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 64 duizend is afgenomen.

Minder vrouwelijke én mannelijke deeltijders willen meer uren werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is zowel terug te zien bij vrouwen als mannen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het tweede kwartaal van 2017 met respectievelijk 32 en 31 duizend afgenomen. Op alle onderwijsniveaus nam het aantal deeltijders dat meer uren wil werken af. Ook zijn er, met uitzondering van de 55- tot 65-jarigen, in elke leeftijdsgroep minder mensen die meer uren willen werken.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag104127
Middelbaar222248
Hoog130141
Leeftijd
15 tot 25 jaar117131
25 tot 35 jaar91109
35 tot 45 jaar7082
45 tot 55 jaar111135
55 tot 65 jaar6662
65 tot 75 jaar45
Geslacht
Mannen163194
Vrouwen297329