Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Bijna 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 167 duizend.

Meer voltijders én meer deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal werkten er 4,4 miljoen voltijd tegenover ruim 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 56 procent, uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 94 duizend, het aantal deeltijders met 73 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden
 Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011 I8,2324,341
2011 II8,2594,359
2011 III8,3014,397
2011 IV8,3274,372
2012 I8,2834,327
2012 II8,3274,345
2012 III8,3684,354
2012 IV8,3414,3
2013 I8,2594,221
2013 II8,2734,222
2013 III8,284,259
2013 IV8,2544,215
2014 I8,1464,183
2014 II8,194,192
2014 III8,2514,269
2014 IV8,274,227
2015 I8,2354,191
2015 II8,2964,235
2015 III8,3324,287
2015 IV8,3124,278
2016 I8,2874,244
2016 II8,3864,31
2016 III8,4614,373
2016 IV8,4784,38
2017 I8,4744,343
2017 II8,5534,404

Vooral meer hoogopgeleiden werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 87 duizend. Onder middelbaar opgeleiden nam hun aantal eveneens toe, terwijl er onder laagopgeleiden sprake was van een afname. Verder kwamen er meer vrouwen dan mannen bij die in voltijd werken, respectievelijk plus 62 duizend en 32 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen dat 35 uur of meer werkt het meest.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,7180,764
Middelbaar1,7881,739
Hoog1,8381,751
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2640,261
25 tot 35 jaar1,1151,058
35 tot 45 jaar1,0051,028
45 tot 55 jaar1,2041,2
55 tot 65 jaar0,7710,73
65 tot 75 jaar0,0450,032
Geslacht
Mannen3,3643,332
Vrouwen1,040,978

Relevante links