Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Bijna 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 167 duizend.

Meer deeltijders én meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal van 2017 werkten er 4,4 miljoen voltijd tegenover ruim 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 56 procent, uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 94 duizend, het aantal deeltijders met 73 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Vooral meer hoogopgeleiden en mannen werken in deeltijd

In vergelijking met een jaar eerder zijn vooral meer hoogopgeleiden deeltijd aan het werk. Tussen het tweede kwartaal van 2016 en het tweede kwartaal van 2017 nam hun aantal met 78 duizend toe. Verder kwamen er veel mannen bij die deeltijd werken, 51 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,0151,061
Middelbaar1,8061,771
Hoog1,281,202
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,0280,998
25 tot 35 jaar0,6650,665
35 tot 45 jaar0,7240,724
45 tot 55 jaar0,8830,878
55 tot 65 jaar0,7010,669
65 tot 75 jaar0,1480,141
Geslacht
Mannen1,2211,17
Vrouwen2,9282,906