Prijsindex Productie van gebouwen

Document over de basisverlegging van de prijsindex van de productie van gebouwen van prijspeil 2000 naar 2015 = 100
Ieder kwartaal publiceert het CBS indexcijfers in de reeks Prijsindex van de productie van gebouwen. Deze prijsindexcijfers zijn bedoeld om de eveneens door het CBS berekende bouwproductie om te rekenen van lopende prijzen naar constante prijzen. Hiermee wordt de invloed van prijsstijging uit de productiewaarde geëlimineerd zodat de onderlinge verschillen van de hiermee berekende productie uitsluitend het gevolg zijn van veranderde hoeveelheden.