Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Minder deeltijders willen meer uren werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het eerste kwartaal van 2017 om 486 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is 11 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring. De overige deeltijders, bijna 3,8 miljoen, willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2016 waren er in het eerste kwartaal nog 563 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 77 duizend is afgenomen.

Vooral minder vrouwelijke deeltijders willen meer uren werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is vooral terug te zien bij vrouwen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het eerste kwartaal van 2017 met 48 duizend afgenomen. Op alle onderwijsniveaus nam het aantal deeltijders dat meer uren wil werken af. Ook zijn er in elke leeftijdsgroep tot 65 jaar minder mensen die meer uren willen werken.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag112135
Middelbaar231260
Hoog138162
Leeftijd
15 tot 25 jaar116134
25 tot 35 jaar102126
35 tot 45 jaar7588
45 tot 55 jaar123140
55 tot 65 jaar6571
65 tot 75 jaar55
Geslacht
Mannen169198
Vrouwen317365