Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Bijna 190 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2017 behoorde bijna twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,5 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 187 duizend.

Meer voltijders én meer deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal werkten er ruim 4,3 miljoen voltijd tegenover ruim 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 bestond voor iets meer dan de helft, 53 procent, uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 99 duizend, het aantal deeltijders met 88 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om grote deeltijdbanen.

Vooral meer hoogopgeleiden werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 73 duizend. Verder kwamen er zowel mannen als vrouwen bij die in voltijd werken. Het aantal mannen en vrouwen dat voltijd werkt, steeg met respectievelijk 52 en 46 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,7290,727
Middelbaar1,7421,727
Hoog1,8151,742
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2610,259
25 tot 35 jaar1,0771,04
35 tot 45 jaar1,0151,004
45 tot 55 jaar1,21,19
55 tot 65 jaar0,7540,723
65 tot 75 jaar0,0360,029
Geslacht
Mannen3,3453,293
Vrouwen0,9980,952