Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 3 procent zocht recent, maar niet direct beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 125 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (3 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is met 20 duizend afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

Grootste daling bij mannen en laagopgeleiden

Zowel het aantal mannen als laagopgeleiden dat recent naar werk gezocht heeft, maar niet direct beschikbaar is, is in een jaar tijd met 12 duizend afgenomen. Daarmee was de daling bij mannen iets groter dan bij vrouwen. Naar onderwijsniveau en leeftijdsgroep waren de veranderingen kleiner.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag3951
Middelbaar5455
Hoog3137
Leeftijd
15 tot 25 jaar2836
25 tot 35 jaar2331
35 tot 45 jaar2228
45 tot 55 jaar2422
55 tot 65 jaar2424
65 tot 75 jaar34
Geslacht
Mannen5062
Vrouwen7583