Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Minder deeltijders willen meer uren werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het vierde kwartaal om 469 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is 11 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring. De overige deeltijders, bijna 3,8 miljoen, willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2015 waren er in het vierde kwartaal nog 559 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 90 duizend is afgenomen.

Minder vrouwelijke deeltijders willen meer uren werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is vooral terug te zien bij vrouwen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het vierde kwartaal van 2016 met 60 duizend afgenomen. Onder middelbaaropgeleiden is dit aantal met 46 duizend gedaald. Dat is een grotere daling dan onder hoog- en laagopgeleiden. Met uitzondering van 65-plussers zijn er in elke leeftijdsgroep minder mensen die meer uren willen werken.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag108126
Middelbaar219265
Hoog137162
Leeftijd
15 tot 25 jaar111133
25 tot 35 jaar97116
35 tot 45 jaar7696
45 tot 55 jaar117141
55 tot 65 jaar6270
65 tot 75 jaar73
Geslacht
Mannen156186
Vrouwen313373