Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Bijna 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal behoorde bijna twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,5 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 167 duizend.

Toename vooral door meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal van 2016 werkten er bijna 4,4 miljoen voltijd tegenover bijna 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het vierde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016 bestond voor ruim 60 procent uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met meer dan 100 duizend, het aantal deeltijders met 64 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden

Vooral meer hoogopgeleiden werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 63 duizend. Verder kwamen er veel middelbaaropgeleiden en zowel mannen als vrouwen bij die in voltijd werken. Het aantal laagopgeleide voltijders nam juist af.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,7340,763
Middelbaar1,7731,725
Hoog1,8151,752
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2770,266
25 tot 35 jaar1,0881,052
35 tot 45 jaar1,0081,017
45 tot 55 jaar1,2121,19
55 tot 65 jaar0,7610,721
65 tot 75 jaar0,0340,032
Geslacht
Mannen3,3693,314
Vrouwen1,0110,964