Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Bijna 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal behoorde bijna twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,5 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 167 duizend.

Meer deeltijders, maar vooral meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal van 2016 werkten er bijna 4,4 miljoen voltijd tegenover bijna 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het vierde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016 bestond voor ruim 60 procent uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met meer dan 100 duizend, het aantal deeltijders met 64 duizend.

Vooral meer vrouwen en hoogopgeleiden werken in deeltijd

In vergelijking met een jaar eerder is vooral het aantal vrouwen en hoogopgeleiden toegenomen die in deeltijd werken. Tussen het vierde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2016 nam hun aantal met respectievelijk 43 en 46 duizend toe.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag11
Middelbaar1,7951,785
Hoog1,2611,215
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,9850,969
25 tot 35 jaar0,6830,663
35 tot 45 jaar0,7250,744
45 tot 55 jaar0,8780,865
55 tot 65 jaar0,6720,647
65 tot 75 jaar0,1550,146
Geslacht
Mannen1,1841,162
Vrouwen2,9142,871