Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

Minder deeltijders willen meer uren werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het derde kwartaal om 485 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is 11 procent van alle mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring. De overige deeltijders, bijna 3,8 miljoen, willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

In 2015 waren er in het derde kwartaal nog 547 duizend deeltijders die meer uren wilden werken. Dit betekent dat hun aantal het afgelopen jaar met 62 duizend is afgenomen.

Afname vrouwelijke deeltijders die meer uren willen werken

De afname van het aantal deeltijders dat meer wil werken is vooral terug te zien bij vrouwen. Ten opzichte van een jaar eerder is hun aantal in het derde kwartaal van 2016 met 57 duizend afgenomen. Met uitzondering van 65-plussers zijn er in elke leeftijdsgroep en op ieder onderwijsniveau minder mensen die meer uren willen werken.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag108132
Middelbaar235253
Hoog137158
Leeftijd
15 tot 25 jaar123143
25 tot 35 jaar103113
35 tot 45 jaar7890
45 tot 55 jaar112131
55 tot 65 jaar6467
65 tot 75 jaar53
Geslacht
Mannen181186
Vrouwen304361