Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Bijna 130 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het derde kwartaal behoorde bijna twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,5 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 129 duizend.

Toename vooral door meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het derde kwartaal van 2016 werkten er bijna 4,4 miljoen voltijd tegenover bijna 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het derde kwartaal van 2015 en het derde kwartaal van 2016 bestond voor twee derde uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 86 duizend, het aantal deeltijders met 43 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden


Vooral meer mannen werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer mannen voltijd aan het werk. Het aantal mannelijke voltijders nam toe met 56 duizend. Verder kwamen er veel hoogopgeleiden, 25- tot 35-jarigen en 55- tot 65-jarigen bij die in voltijd werken.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,7760,769
Middelbaar1,7581,747
Hoog1,7781,733
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2850,287
25 tot 35 jaar1,0851,034
35 tot 45 jaar1,0131,038
45 tot 55 jaar1,2091,188
55 tot 65 jaar0,7480,707
65 tot 75 jaar0,0330,032
Geslacht
Mannen3,3723,316
Vrouwen1,0010,97