Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Bijna 130 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het derde kwartaal behoorde bijna twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,5 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 129 duizend.

Meer deeltijders, maar vooral meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het derde kwartaal van 2016 werkten er bijna 4,4 miljoen voltijd tegenover bijna 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het derde kwartaal van 2015 en het derde kwartaal van 2016 bestond voor twee derde uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 86 duizend, het aantal deeltijders met 43 duizend.

Vooral meer vrouwen en hoogopgeleiden zijn deeltijd gaan werken

In vergelijking met een jaar eerder is vooral het aantal vrouwen en hoogopgeleiden toegenomen die in deeltijd werken. Tussen het derde kwartaal van 2015 en het derde kwartaal van 2016 nam hun aantal met respectievelijk 43 en 31 duizend toe.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,9961,003
Middelbaar1,8011,79
Hoog1,2461,215
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,0030,982
25 tot 35 jaar0,6590,667
35 tot 45 jaar0,7270,729
45 tot 55 jaar0,880,871
55 tot 65 jaar0,670,649
65 tot 75 jaar0,1490,146
Geslacht
Mannen1,1691,168
Vrouwen2,9192,876