Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 1 op 25 zocht recent, maar niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 165 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (4 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is met 18 duizend afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2015.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar

Vooral daling bij mannen en laagopgeleiden

Bij mannen was de afname iets groter dan bij vrouwen. Ook laagopgeleiden behoorden minder vaak tot deze groep dan een jaar eerder. Bij de andere groepen ging het om mutaties van minder dan 10 duizend personen.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag5363
Middelbaar6573
Hoog4644
Leeftijd
15 tot 25 jaar3844
25 tot 35 jaar4246
35 tot 45 jaar2531
45 tot 55 jaar2730
55 tot 65 jaar2629
65 tot 75 jaar63
Geslacht
Mannen7284
Vrouwen93100