Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:legacy-CBS-SET
56 resultaten voor keyword:legacy-CBS-SET

Pagina 1 van 3

Volumemaatstaven voor het onbenut arbeidspotentieel

Volumemaatstaven voor het meten van het onbenut arbeidspotentieel

Artikelen

Cao-lonen 2016, de definitieve cijfers

Presentatie van de definitieve cijfers over de cao-lonen voor 2016.

Artikelen

Verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken

Samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.

Artikelen

Ervaren terroristische dreiging in Nederland

Bezorgdheid, alertheid en mijdgedrag van volwassenen in verband met terroristische dreiging

Artikelen
Artikelen

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

Rijgedrag en ervaren verkeersveiligheid van automobilisten naar rijervaring en persoonskenmerken

Artikelen

Langdurende zorg mannelijke en vrouwelijke werknemers

Zorggedrag en verlofgebruik voor de zorg voor langdurend zieke naasten door mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikelen

Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen

Veiligheidsgevoelens van herkomstgroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen.

Artikelen

Beroep en werkdruk

Ervaren werkdruk bij de meest voorkomende beroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen

Artikelen

Trends in de financiële gevolgen van een echtscheiding

Gevolgen van een echtscheiding voor de financiële positie van mannen en vrouwen

Artikelen

De rol van gezondheid bij langer doorwerken

Rol van gezondheid voor duurzame inzetbaarheid en langer willen en kunnen doorwerken bij werknemers van 45 tot 65 jaar

Artikelen

Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen

Incidenteel en gewoonlijk thuiswerken door werknemers en zelfstandigen.

Artikelen

Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit

Melding en aangifte door slachtoffers van traditionele criminaliteit en cybercrime bij politie en andere instanties

Artikelen

Inkomenspositie van flexwerkers

Kenmerken en inkomenspositie van verschillende typen flexwerkers

Artikelen

Steeds meer vrouwen voor de klas in het basisonderwijs

Aandeel mannen en vrouwen in het basisonderwijs en op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Artikelen

Zzp'ers met een korte werkweek

Kenmerken zzp'ers met een werkweek korter dan 12 uur

Artikelen

ICT-vaardigheden van Nederlanders

ICT-vaardigheden in algemeen en op gebied van informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Artikelen

Redenen om niet actief te zijn op de arbeidsmarkt

In 2015 waren in Nederland bijna 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet actief opde arbeidsmarkt.

Artikelen

Opvattingen jongeren: taakverdeling mannen en vrouwen

Meningen van jongeren over taakverdelingen tussen mannen en vrouwen

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012

Wisselingen tussen werkloosheid en niet-beroepsbevolking - Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken - Politiewaardering: trends en achtergronden - Transities...

Artikelen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel? - Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren - Personenautobezit van huishoudens en personen - Niet behalen startkwalificatie hangt samen met gezinssituatie -...

Artikelen