Oudere mannen met deeltijdwerk hebben relatief vaak een arbeidshandicap

© ANP
Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het aandeel arbeidsgehandicapten onder werkzame personen. Bij mannen geldt dit in sterke mate voor deeltijders. In beroepen waar relatief veel lichamelijk werk wordt verricht, zijn relatief veel mannen arbeidsgehandicapt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de agrarische beroepen.
Signalement van het CBS, artikel in Sociaal Bestek 2016, nr 5.