Kennismiddag over Open Data

beeld serverruimte
© ANP
Come in, we're open!. Deze middag op 7 november 2016 heeft als doel het delen van kennis met andere overheden over het beschikbaar stellen van Open Data.

We starten met een presentatie over de CBS Open geodata die o.a. via PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) aangeboden wordt, en hoe deze door gemeenten en andere overheden gebruikt kunnen worden. Daarna lichten we een tipje van de sluier op van drie thema’s rond Open Data: privacy bescherming, metadata en het publiceren van Open Data.

Lees meer in de uitnodiging hieronder.