Wil meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn hiervoor direct beschikbaar.

524 duizend deeltijders willen meer uren werken

Een deel van de mensen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, wil meer uren werken. Het ging in het tweede kwartaal van 2016 om 524 duizend deeltijders die hiervoor direct beschikbaar zijn. Dat is een op de zeven personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken. De overige deeltijders, 3,7 miljoen, willen niet meer uren werken of zijn hiervoor niet direct beschikbaar.

Minder deeltijders willen meer uren werken

Het aantal personen dat in hun eerste werkkring deeltijd werkt en meer uren wil werken, is in het tweede kwartaal van 2016 met 33 duizend afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. In het tweede kwartaal van 2015 wilden nog 557 duizend deeltijders meer uren werken. Deze afname is vooral terug te zien bij vrouwen en hoogopgeleiden.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag127130
Middelbaar248261
Hoog141161
Leeftijd
15 tot 25 jaar131144
25 tot 35 jaar109119
35 tot 45 jaar8291
45 tot 55 jaar135134
55 tot 65 jaar6266
65 tot 75 jaar54
Geslacht
Mannen194197
Vrouwen329360