Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Meer werkenden dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2016 behoorde bijna twee derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,4 miljoen personen. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 90 duizend personen. In de eerste helft van 2015 nam het aantal werkenden toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar opnieuw toe te nemen. In de eerste helft van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

Vooral meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het tweede kwartaal van 2016 werkten er ruim 4,3 miljoen voltijd tegenover bijna 4,1 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het tweede kwartaal van 2015 en het tweede kwartaal van 2016 betrof voornamelijk voltijders. Het aantal voltijders steeg met 75 duizend, het aantal werkenden in deeltijd met bijna 15 duizend.

Vooral meer mannen werken voltijd

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer mannen voltijd aan het werk. In die periode nam het aantal mannelijke voltijders toe met 51 duizend.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,7640,752
Middelbaar1,7391,722
Hoog1,7511,722
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2610,266
25 tot 35 jaar1,0581,026
35 tot 45 jaar1,0281,027
45 tot 55 jaar1,21,171
55 tot 65 jaar0,730,712
65 tot 75 jaar0,0320,033
Geslacht
Mannen3,3323,281
Vrouwen0,9780,953