Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 1 op 25 zocht recent, maar niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het tweede kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 164 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (vier procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking.

In jaar tijd zeer lichte daling

Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is, is met 2 duizend afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag5960
Middelbaar6568
Hoog3636
Leeftijd
15 tot 25 jaar5453
25 tot 35 jaar3539
35 tot 45 jaar2430
45 tot 55 jaar2421
55 tot 65 jaar2321
65 tot 75 jaar52
Geslacht
Mannen6973
Vrouwen9593