Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

© ANP
Ten opzichte van een jaar eerder daalde het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het ziekteverzuim nam in het eerste kwartaal van 2016 toe.

Eind 2015 werden 807 duizend uitkeringen in het kader van de WIA, WAO, Wajong en WAZ verstrekt. Het aantal WAO-uitkeringen nam in 2015 verder af met 28 duizend uitkeringen. Tegelijkertijd groeide het aantal uitkeringen in het kader van de WIA (de regelingen IVA en WGA) met 20 duizend tot 230 duizend uitkeringen: 158 duizend WGA-uitkeringen en 72 duizend IVA-uitkeringen. De Wajong daalde in 2015 met 3 duizend uitkeringen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Vanaf dat moment is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Jonggehandicapten die nog kunnen werken, kunnen vanaf januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet als dat nodig is.

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ultimo kwartaal
 

Ziekteverzuim in Nederland neemt in eerste kwartaal 2016 toe

In het eerste kwartaal van 2016 was het ziekteverzuimpercentage in Nederland 4,3. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 43 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. Ter vergelijking, het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over de afgelopen vijf jaren ligt op 4 procent.

Ziekteverzuimpercentage
Ziekteverzuimpercentage
 201420152016
1e kwartaal44,44,3
2e kwartaal3,73,7
3e kwartaal3,53,5
4e kwartaal43,9

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was met 5,8 procent het hoogst in de zorg. In deze bedrijfstak is het ziekteverzuim al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland, maar het verschil is de afgelopen tien jaar niet eerder zo groot geweest als in het eerste kwartaal van dit jaar. In de horeca was het verzuim met 2,2 procent het laagst.

Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak
Ziekteverzuimpercentage naar bedrijfstak
 4e kwartaal 20151e kwartaal 2016
Gezondheids- en welzijnszorg55,8
Openbaar bestuur5,35,6
Industrie4,35,5
Nederland 3,94,3
Zakelijke diensten2,63,1
Landbouw, bosbouw en visserij32,7
Horeca22,2
 

Het ziekteverzuim binnen de bedrijfstak zorg was met 6,7 procent het hoogst in de verpleeg-en verzorgingshuizen. Ook in de maatschappelijke dienstverlening (welzijnszorg zonder overnachting) lag het verzuim afgelopen kwartaal boven de 6 procent. In de gezondheidszorg was het verzuim met 4,9 procent het laagst.