Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Meer werkenden dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2016 behoorde bijna twee derde van de bevolking van 15 tot 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,3 miljoen personen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2015 nam het aantal werkenden toe met 52 duizend personen. In de eerste helft van 2015 nam het aantal werkenden toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar opnieuw toe te nemen. In de eerste drie maanden van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

Meer voltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het eerste kwartaal van 2016 werkten er ruim 4,2 miljoen voltijd tegenover ruim 4 miljoen deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het eerste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 betrof uitsluitend voltijders. Het aantal voltijders steeg met 53 duizend, terwijl het aantal werkenden in deeltijd vrijwel gelijk bleef.

Vooral minder jonge deeltijders

In vergelijking met een jaar eerder is vooral het aantal 15- tot 25-jarigen in deeltijd afgenomen. Tussen het eerste kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 nam hun aantal met 39 duizend af. In diezelfde periode nam het aantal 55- tot 65-jarigen dat deeltijd werkt juist toe met 30 duizend.

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar arbeidsduur
Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar arbeidsduur
 Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2008 I8,2693,766
2008 II8,3593,78
2008 III8,43,775
2008 IV8,4063,801
2009 I8,3993,852
2009 II8,393,878
2009 III8,363,858
2009 IV8,2963,857
2010 I8,2283,843
2010 II8,2793,885
2010 III8,3053,898
2010 IV8,2993,903
2011 I8,2323,892
2011 II8,2593,9
2011 III8,3013,904
2011 IV8,3273,955
2012 I8,2833,956
2012 II8,3273,982
2012 III8,3684,015
2012 IV8,3414,041
2013 I8,2594,038
2013 II8,2734,051
2013 III8,284,022
2013 IV8,2544,038
2014 I8,1463,963
2014 II8,193,997
2014 III8,2513,981
2014 IV8,274,043
2015 I8,2354,044
2015 II8,2964,062
2015 III8,3324,045
2015 IV8,3114,034
2016 I8,2874,043

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20161e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,02541,014
Middelbaar1,7571,777
Hoog1,221,221
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,9560,995
25 tot 35 jaar0,6710,668
35 tot 45 jaar0,7370,758
45 tot 55 jaar0,8720,871
55 tot 65 jaar0,6610,631
65 tot 75 jaar0,1460,16
Geslacht
Mannen1,1721,186
Vrouwen2,8712,857

Relevante links