Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,7 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2016 ging het om 8,9 miljoen personen. Het overige deel, ruim 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Minder laagopgeleiden en 35- tot 45-jarigen, meer 55- tot 65-jarigen

In het eerste kwartaal van 2016 was de beroepsbevolking 7 duizend personen kleiner dan in het eerste kwartaal van 2015. Het aantal laagopgeleiden en 35- tot 45-jarigen in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode af met respectievelijk 63 en 55 duizend. Het aantal 55- tot 65-jarigen in de beroepsbevolking nam juist verder toe met 56 duizend.

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20161e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,9682,032
Middelbaar3,7473,734
Hoog3,0813,056
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,381,382
25 tot 35 jaar1,8081,813
35 tot 45 jaar1,8371,892
45 tot 55 jaar2,1822,171
55 tot 65 jaar1,5041,448
65 tot 75 jaar0,1820,193
Geslacht
Mannen4,7694,779
Vrouwen4,1234,12