Ontwikkeling werknemersbanen in Zeeland

In Zeeland is het aantal banen van werknemers tussen 2010-2014 gedaald met bijna 6 200. Tussen december 2010 en december 2014 is het aantal banen toegenomen met bijna 1 300.

Ontwikkeling werknemersbanen in Zeeland naar bedrijfstak (december)