Beroepsbevolking

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2015 ging het om ruim 8,9 miljoen personen. Het overige deel, bijna 3,8 miljoen personen, behoort tot de niet-beroepsbevolking.

Meer hoogopgeleiden, jongeren, 55- tot 65-jarigen en vrouwen

In het derde kwartaal van 2015 was de beroepsbevolking 47 duizend groter dan in het derde kwartaal van 2014. Deze toename is vooral terug te zien bij hoogopgeleiden, 15- tot 25-jarigen, 55- tot 65-jarigen en vrouwen. Vooral het aantal 35- tot 45-jarigen dat behoort tot de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af.

Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de beroepsbevolking

Personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de beroepsbevolking, naar persoonskenmerken

Relevante links