Vanwege weinig resultaat

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Ruim een derde beschikbaar maar niet gezocht vanwege weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Er zijn mensen die niet gezocht hebben, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten en er zijn mensen die wegens een andere reden niet gezocht hebben.

In het derde kwartaal van 2015 bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 121 duizend mensen. Dat is ruim een derde van het totaal aantal personen (337 duizend) dat beschikbaar is, maar niet gezocht heeft. Meer vrouwen dan mannen zoeken niet vanwege ontmoediging. Ook het opleidingsniveau speelt een rol: hoe hoger opgeleid, des te minder vaak is gebrek aan resultaat de reden om niet te zoeken. Verder zijn 55- tot 65-jarigen relatief vaak ontmoedigd.

Personen van 15 tot 75 jaar die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken, 3e kwartaal 2015