Wil meer uren werken

Omschrijving

Deze groep bestaat uit werkenden in deeltijd  van 15 tot 75 jaar die binnen zes maanden meer willen gaan werken, aangenomen dat hun verdiensten dan ook veranderen. Zij zijn direct voor werk beschikbaar.

Relatief klein deel wil meer uren werken

Personen die betaald werk verrichten willen soms graag meer uren werken. Het ging in het derde kwartaal van 2015 om 573 duizend mensen die meer uren willen werken en hiervoor bovendien direct beschikbaar zijn. Daarmee is dit een klein deel (zeven procent) van de werkzame beroepsbevolking. De overgrote meerderheid, bijna 7,8 miljoen werkenden, wil niet meer uren werken of is hiervoor niet direct beschikbaar. Deze groep bestaat zowel uit voltijd werkenden als uit deeltijd werkenden die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Personen van 15 tot 75 jaar die meer uren willen werken en hier direct beschikbaar voor zijn, naar persoonskenmerken, 3e kwartaal 2015