Statistisch Bulletin nr. 43

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen en Macro-economie.