Bevolking 15 tot 75 jaar-oud

Omschrijving

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Twee derde is aan het werk

In het eerste kwartaal van 2015 behoorden bijna 12,7 miljoen personen tot de bevolking van 15 tot 75 jaar. Dat zijn er vrijwel evenveel als in het eerste kwartaal van 2014. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2015 waren dit ruim 8,2 miljoen personen. Binnen deze groep hadden voltijders de overhand: tegenover 4 miljoen deeltijders stonden bijna 4,2 miljoen voltijders.

Daarnaast behoorden 664 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel vormt de zogeheten niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal ging het om bijna 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht en daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer mensen behoren tot werkzame beroepsbevolking

In het eerste kwartaal van 2015 was de werkzame beroepsbevolking 89 duizend personen groter dan begin 2014. Begin 2014 daalde de werkzame beroepsbevolking in het eerste kwartaal nog met 113 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013.

De werkloze beroepsbevolking was in het eerste kwartaal van 2015 57 duizend personen kleiner dan in het eerste kwartaal van 2014. Waren dit in het eerste kwartaal van 2014 nog 721 duizend personen, begin 2015 waren dit er 664 duizend.
 
Het aantal personen dat niet wil of kan werken was begin 2015 kleiner dan begin 2014. In een jaar tijd nam deze niet-beroepsbevolking met 28 duizend personen af.

Bevolking van 15 tot 65 jaar naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau

Bevolking van 15 tot 65 jaar, naar persoonskenmerken

Bevolking van 15 tot 65 jaar
StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht