Werkloosheid naar herkomst

De werkloosheid verschilt aanzienlijk naar herkomst. In 2014 was 16,5 procent van de niet-westers allochtone beroepsbevolking werkloos. Van de westerse allochtonen was dat 8,7 procent en van de autochtonen 6,1 procent.

Van de niet-westerse allochtonen in de beroepsbevolking zijn Marokkanen en Antillianen met ruim 19 procent het vaakst werkloos. Hoewel Turken en Surinamers met ruim 15 procent minder vaak werkloos zijn dan andere niet-westerse allochtonen, is dit nog altijd 2,5 keer zoveel als autochtonen.