Wil of kan geen twaalf uur of meer per week werken

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, en die geen twaalf uur of meer per week willen werken, of die dit wel willen maar niet kunnen. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

In 2014 iets meer mensen die niet willen of kunnen werken

In het vierde kwartaal van 2014 waren er ruim 2,6 miljoen personen die niet ten minste twaalf uur per week willen of kunnen werken. Hun aantal is niet verder gedaald: in elk kwartaal van 2014 waren er iets meer personen die niet willen of kunnen werken dan een jaar eerder. In 2012 en 2013 was dit aantal nog in elk kwartaal lager dan een jaar eerder.

Meer jongeren en minder ouderen willen of kunnen niet werken

Het aantal 55- tot 65-jarigen dat niet wil of kan werken daalt nog steeds. Dit hangt onder meer samen met de versobering van de prepensioenregelingen sinds 2006. Hierdoor loopt het aantal mensen dat vanwege (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd niet wil of kan werken de laatste jaren terug. In het vierde kwartaal van 2014 waren er ruim 30 duizend personen minder die dit als reden aangaven om niet te willen of kunnen werken vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013. Hier tegenover staat het toegenomen aantal jongeren dat niet wil of kan werken vanwege een opleiding of studie. Hun aantal steeg in diezelfde periode met 29 duizend. Tot slot was er een toename met 32 duizend van het aantal vrouwen dat niet kan werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen van 15 tot 65 jaar die niet kunnen of willen werken voor twaalf uur of meer per week, naar reden

Personen die aangeven niet te kunnen of te willen werken voor twaalf uur of meer per week, naar persoonskenmerken

Personen van 15 tot 65 jaar die niet kunnen of willen werken voor twaalf uur of meer per week, naar persoonskenmerken

Personen die aangeven niet te kunnen of te willen werken voor twaalf uur of meer per week, naar reden

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht