Kan op korte termijn beginnen

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn.

Van alle personen die willen werken kan 81 procent op korte termijn beginnen

In het vierde kwartaal van 2014 waren er bijna 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar die geen betaald werk voor twaalf uur of meer per week hadden, maar dat wel zouden willen hebben. Van hen  waren er 883 duizend op korte termijn, dat wil zeggen binnen twee weken, beschikbaar voor werk. Dit waren er 44 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Van alle werkwilligen kon 81 procent op korte termijn beginnen. Dit aandeel was gelijk aan het vierde kwartaal van 2013.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week

kan op korte termijn beginnen

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014

kan op korte termijn beginnen naar kenmerken

Bron: StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht