Spanning op de arbeidsmarkt verder toegenomen

© Hollandse Hoogte

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.

Spanning op de arbeidsmarkt verder toegenomen

De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal 2015 verder toegenomen. Sinds het tweede kwartaal 2014 loopt de spanning op de arbeidsmarkt op, maar blijft de arbeidsmarkt ruim (kwadrant linksonder). De vraag naar arbeid is weer toegenomen. De banengroei zette flink door en het aantal vacatures stijgt al tien kwartalen op rij. Tegelijkertijd is het aanbod van arbeid (werkloosheidspercentage) iets afgenomen, maar is nog steeds bovengemiddeld.

07     08       09       10       11       12       13       14       15      
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
                                                                     

Situaties op de arbeidsmarkt

De spanningsmeter arbeidsmarkt is een grafische weergave van de spanning op de arbeidsmarkt. Spanning volgt uit de balans tussen vraag naar extra arbeid en het beschikbare aanbod van arbeid. De spanning wordt bepaald met behulp van de volgende arbeidsmarktindicatoren: voor het arbeidsaanbod wordt uitgegaan van het werkloosheidspercentage en voor de arbeidsvraag wordt uitgegaan van het totaal aantal vacatures gedeeld door het gemiddeld aantal banen.
De spanningsmeter kent vier mogelijke standen, gebaseerd op de verhouding tussen vraag en aanbod: niet gespannen, toenemende spanning, gespannen, afnemende spanning.

Het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag zijn ook afgebeeld in onderstaande figuur.
Begin 2014 was het verschil tussen het werkloosheidspercentage en het vacaturepercentage het grootst. Sindsdien daalt het arbeidsaanbod en loopt de spanning op de arbeidsmarkt op. Het aantal vacatures neemt al sinds het derde kwartaal van 2013 toe.

Vacatures en werkloosheid, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Toelichting spanningsmeter arbeidsmarkt