Caribisch Nederlander voelt zich meestal veilig

© ANP

Ruim een kwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelde zich in 2013 wel eens onveilig. De helft van de inwoners is van mening dat er geen, en 40 procent dat er weinig criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Minder dan een op de vijf inwoners werd in 2013 slachtoffer van een of meer delicten. De cijfers komen uit de Omnibusenquête die het CBS in 2013 in Caribisch Nederland heeft uitgevoerd.

Minste onveiligheidsgevoelens op Sint-Eustatius

In 2013 voelde 28 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland zich wel eens onveilig. Op Sint-Eustatius is dat aandeel met 10 procent het laagst. Op Saba gaf 28 procent aan zich wel eens onveilig te voelen, en op Bonaire 33 procent. In Europees Nederland had gemiddeld 37 procent wel eens een onveilig gevoel.

Weinig of geen criminaliteit in eigen buurt

De veiligheid in de eigen buurt krijgt van inwoners van Saba en Sint-Eustatius een rapportcijfer van 8,8. Op Bonaire is het rapportcijfer een stuk lager, maar wel ruim voldoende (7,3). Daar is 40 procent van mening dat er geen criminaliteit in de buurt voorkomt, en 46 procent vindt dat het weinig voorkomt. Op Sint-Eustatius vindt 80 procent en op Saba 70 procent dat er in hun buurt geen criminaliteit is.

Beoordeling criminaliteit in eigen buurt in Caribisch Nederland, 2013

Beoordeling criminaliteit in eigen buurt in Caribisch Nederland, 2013

Bijna een op de vijf inwoners slachtoffer van delict

17 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland gaf in 2013 aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer delicten in de afgelopen twaalf maanden. Diefstal uit auto, boot, tuin of erf kwam het meest voor (6 procent), gevolgd door woninginbraak, vernielingen, zakkenrollerij en geweldsdelicten. Diefstal komt het meest voor op Bonaire (7 procent), vernieling op Sint-Eustatius (8 procent) en geweldsdelicten op Saba (6 procent).
Niet alle slachtoffers meldden dit bij de politie. Woninginbraak, diefstal van auto of ander voertuig en geweldsdelicten werden vaker gemeld dan diefstal uit auto, boot, tuin of erf, vernieling en zakkenrollerij.

Slachtofferschap in Caribisch Nederland, 2013

Slachtofferschap in Caribisch Nederland, 2013

Twee op de vijf personen ervaren veel overlast in eigen buurt

Aan de respondenten is gevraagd naar overlast in hun eigen woonbuurt. Voor dertien vormen van overlast is gevraagd of deze wel eens voorkomen in de eigen buurt, en zo ja, in welke mate men er zelf overlast van ervaart. In Caribisch Nederland zei 80 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder dat er minimaal een van deze overlastproblemen in hun eigen buurt voorkomt. Dat is minder dan in Europees Nederland, waar 94 procent dit aangaf.

Overlast in Caribisch Nederland en Europees Nederland, 2013

Overlast in Caribisch Nederland en Europees Nederland, 2013

Van de overlast in de buurt had 41 procent van de bevolking in Caribisch Nederland zelf veel last. Dit is vooral het geval op Sint-Eustatius (57 procent). Op Saba was dat aandeel 49 procent, en op Bonaire ervaren met 37 procent de minste mensen veel overlast.  In Europees Nederland gaf 46 procent van de bevolking in 2013 aan veel overlast in de buurt te ervaren. Zowel in Caribisch als in Europees Nederland ervaren mensen de meeste overlast van verkeer (zoals te hard rijden), gevolgd door fysieke verloedering van de buurt (zoals dierenpoep en rommel op straat). Sociale overlast (zoals dronken mensen op straat) wordt in mindere mate gerapporteerd.  Jongere Caribische Nederlanders ervaren meer sociale overlast dan ouderen. Hoger opgeleiden ervaren meer fysieke verloedering dan lager opgeleiden en vrouwen meer verkeersoverlast dan mannen.

Overlast op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, 2013
Overlast op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, 2013

Op Saba wordt meer sociale overlast ervaren dan op Bonaire en Sint-Eustatius, en op Sint-Eustatius heeft men meer last van fysieke verloedering dan op de andere twee eilanden.

Judit Arends-Tòth en Christianne Hupkens

Bron: StatLine