Handelssaldo goederen en diensten neemt toe

In het vierde kwartaal van 2013 was de uitvoer van goederen en diensten 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. De uitvoer van goederen steeg met 0,9 procent en de uitvoer van diensten steeg met 1,3 procent. De invoer van goederen en diensten was 0,2 procent hoger dan een jaar eerder. De invoer van goederen steeg met 0,5 procent, terwijl de invoer van diensten met 1,3 procent daalde. Het handelssaldo van goederen en diensten steeg met 8,6 procent.

Uitvoer Nederlands product stijgt

De uitvoer van Nederlandse productie steeg in het vierde kwartaal met 1,9 procent. Na een daling in de eerste twee kwartalen van dit jaar, is de uitvoer van Nederlandse productie nu twee kwartalen op rij gestegen (zie grafiek). De wederuitvoer steeg met slechts 0,1 procent. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die in Nederland worden ingeklaard door een Nederlandse ingezetene en die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd. Sinds het CBS in 1996 begon met het meten van de wederuitvoer was het maar twee keer eerder voorgekomen dat de uitvoer van Nederlandse productie harder steeg dan de wederuitvoer, namelijk in de periode van lage economische groei in 2002 en tijdens de recessie van 2009.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ruilvoet verbetert

In het vierde kwartaal van 2013 daalde de invoerprijs van goederen met 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitvoerprijs van goederen daalde met 2,1 procent en daarmee trad er een ruilvoetverbetering op van 0,4 procent.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.