Voortschrijdend jaartotaal

Kwartaalgegevens kunnen worden vertaald naar cijfers op jaarbasis door de laatste vier kwartalen op te tellen. Hiermee wordt gecorrigeerd voor seizoenseffecten in de kwartaalcijfers en kunnen recente kwartaalgegevens vergeleken worden met jaaruitkomsten. Het voortschrijdend jaartotaal voor het derde kwartaal van 2013 is berekend over het vierde kwartaal van 2012 tot en met het derde kwartaal van 2013. Het voortschrijdend jaartotaal voor het vierde kwartaal komt precies overeen met het cijfer over het gehele kalenderjaar.