Overheidstekort

Het overheidssaldo (ook wel EMU-saldo genoemd) is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid. Het Stabiliteits- en Groei Pact, ingesteld door het in werking treden van de Europese Monetaire Unie, staat in principe een overheidstekort toe van niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product.