Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn negatiever in hun oordeel over de orderpositie. In hun verwachtingen over de productie voor de komende maanden zijn ze echter positief. De verwachtingen omtrent het economisch klimaat zijn voor de derde maand op rij verbeterd.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode juni – augustus hoger dan die in de periode maart - mei. In deze periode was de productie vrijwel gelijk gebleven. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in september hoger dan in augustus en komt uit op 106,8. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Beide lieten een verslechtering zien in vergelijking met een maand eerder. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde iets.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers opnieuw iets optimistischer. Ze verwachten dat de productie in de komende drie maanden zal stijgen. De inkoop bij leveranciers zal eveneens toenemen. Daarnaast voorzien de ondernemers nog wel een kleine krimp van de werkgelegenheid in de komende maanden. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen iets stijgen.

Verwachting voor september tot en met november 2013

Verwachting voor september tot en met november 2013