Meer startende huishoudens naar een huurwoning

Bij startende huishoudens wint de huurwoning aan populariteit. In 2011 betrokken ruim 90 duizend startende huishoudens een huurwoning,  bijna 10 procent meer dan in 2010.

Startende en doorstromende huishoudens naar huurwoning of eigen woning, 2010–2011

monitor-woningmarkt-aug-g1

Dynamiek op huurmarkt groter dan op koopmarkt

Meer dan de helft van de woningvoorraad in ons land bestaat uit koopwoningen. Toch verhuizen meer huishoudens naar een huurwoning. Van de 461 duizend woningen die in 2011 zijn betrokken door startende of doorstromende huishoudens, was 70 procent een huurwoning. De dynamiek op de huurmarkt is dus beduidend groter dan op de koopmarkt.

Startende huishoudens vaak jong en alleenwonend

Ruim de helft van de startende huishoudens die in 2011 naar een huurwoning zijn verhuisd, is alleenwonend en jonger dan 35 jaar. Startende huishoudens verhuisden in 2011 overigens ook vaker naar een koopwoning. Maar deze stijging is met 5 procent minder groot dan de verhuizingen naar een huurwoning.

Huishoudensamenstelling van startende en doorstromende huishoudens, 2011

monitor-woningmarkt-aug-g2

Veel uitwisseling tussen koop- en huurmarkt

In 2011 zijn ook meer huishoudens doorgestroomd naar een andere woning. Die toename was met 4 procent wel lager dan het aantal startende huishoudens dat is verhuisd. In absolute aantallen zijn er wel veel meer doorstromende huishoudens dan startende huishoudens. Dit geldt zowel voor de huurmarkt als de koopmarkt.
In 2011 verhuisden 50 duizend doorstromende huishoudens van een huurwoning naar een koopwoning, 44 duizend huishoudens verhuisden van een koopwoning naar een andere koopwoning. De instroom vanuit de huurmarkt bepaalt dus voor een groot deel de dynamiek van de koopmarkt.
Verhuizen van een koopwoning naar een huurwoning komt vaker voor en is nog iets toegenomen ten opzichte van 2010. In 2011 verhuisden 57 duizend doorstromende huishoudens van een koopwoning naar een huurwoning. Dit is een kwart van alle doorstromende huishoudens die een huurwoning betrokken.
Er is dus een omvangrijke verhuisstroom van de koop- naar de huurmarkt. Omdat op dit moment de dynamiek binnen de huurmarkt veel groter is dan binnen de koopmarkt, heeft deze uitwisseling meer invloed op de doorstroming op de koopmarkt dan op de huurmarkt.

Eigendomsituatie woning van doorstromende huishouden voor en na verhuizing, 2011

monitor-woningmarkt-aug-g3

Gelske van Daalen, Mariëtte Goedhuys, Frank van der Linden

Bron: Doorstroming woningmarkt: startende en doorstromende huishoudens