Startende huishoudens

Een startend huishouden is een nieuw gevormd huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner eerder nevenbewoner was in een ander huishouden (bijvoorbeeld een thuiswonend kind dat op zichzelf is gaan wonen). Een huishouden waarvan de oudste hoofdbewoner is geïmmigreerd is ook een startend huishouden.
Het gaat bij startende huishoudens alleen om huishoudens die een lege woning betrekken. Personen die intrekken bij een bestaand huishouden of verhuizen naar een ‘overige woonruimte’(bijvoorbeeld een verzorgingstehuis) worden niet gerekend tot een startend huishouden.