Productie bouw daalt wederom sterk

De toegevoegde waarde van de goederenproducenten is in het eerste kwartaal van 2013 met 1,0 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Behalve bij de delfstoffenwinning en energiebedrijven was er in alle bedrijfstakken sprake van een teruggang.

Toegevoegde waarde goederenproducenten

Groei toegevoegde waarde goederenproducenten

Sterke krimp bouw en industrie

Bij de bouw was de productiedaling in het eerste kwartaal van dit jaar met 8,6 procent sterker dan in het vierde kwartaal van 2012, toen de daling van de bouwproductie 7,9 procent bedroeg. De industrie kromp met 4,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Vrijwel alle takken van de industrie lieten een krimp zien, maar de teruggang was het sterkst bij de elektrotechnische en de machine-industrie. De delfstoffenwinning en energiebedrijven groeiden wel met respectievelijk 12,4 en 7,5 procent. Dit kwam door een verhoogde afzet van aardgas als gevolg van het koude weer in het eerste kwartaal van 2013.

Positieve bijdrage delfstoffenwinning

De goederenproducenten waren verantwoordelijk voor 0,3 procentpunt van de totale krimp van het bbp. De bouw en de industrie leverden een negatieve bijdrage van respectievelijk 0,5 en 0,6 procentpunt. De delfstoffenwinning leverde een positieve bijdrage van 0,7 procentpunt.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor.