Investeringen vallen sterk terug

In het eerste kwartaal van 2013 waren de bruto-investeringen in vaste activa 11,8 procent lager dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Hiermee krimpen de investeringen al vijf kwartalen op een rij.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa

Forse krimp investeringen vervoermiddelen

In het eerste kwartaal was de krimp sterker dan in de voorgaande kwartalen en bleven de investeringen op alle fronten achter. De investeringen in vervoermiddelen vielen met 26,0 procent het sterkst terug. Dit hangt samen met de verhoging van de aanschafbelasting (bpm), waardoor de vraag naar personenauto’s fors afnam. Door de malaise op de woningmarkt daalden de investeringen in woningen met 12,6 procent. De investeringen in bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken krompen met respectievelijk 7,4 en 7,9 procent. De investeringen in machines en computers daalden ook fors.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.